iQOO 120W

iQOO: Video mới cho chúng ta thấy hoạt động sạc 120W

Thương hiệu phụ của Vivo, iQOO, vừa cho thế giới thấy hệ thống sạc nhanh mới nhất của nó có khả năng đạt tới 120 Watts. iQOO: Video mới cho chúng ta thấy hoạt động sạc 120W ...

TechToday